Laks 16 kg. 121 cm. Skjern å 28/5

Indsendt af stangsvingeren den fre, 2011-12-02 19:58

Kæmpelaks