Tirsbæk

FiskePlads tilføjet 2008-12-28 13:37 af stangsvingeren
Image
Type
Fjord
Område
Sydøstjylland
Beskrivelse
Tirsbæk i Vejle fjord har meget varierede bundforhold med sandbanker, blæretang, ålegræs og muslingebanker. Der kan være et utroligt godt fiskeri efter havørred (grønlændere) om foråret. Sommerfiskeri om natten med flue eller højtgående wobler efter havørred kan også være givtigt, men havørreden kan være svært at få til biddet på dette tidspunkt af året.